Tuyển dụng 167 việc làm Quản Lý Thu Mua trong tháng 12/2019

Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương
1. Trưởng Phòng Mua Hàng Công ty Cổ Phần Bánh Ngọt Thu Hương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tân Hòa Lợi
2. Quản Lý Thu Mua Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Tân Hòa Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Anam Resort
3. Quản Lý Thu Mua (Purchasing Manager) The Anam Resort
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Hà Nội] Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Trưởng Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  25 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH KN Cam Ranh
8. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH KN Cam Ranh
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  13/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
9. Kế Toán Mua Hàng Công ty Cổ phần Thực phẩm Takahiro
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
10. Nhân Viên Phòng Thu Mua Công ty TNHH Biomass Fuel Việt Nam
 • Địa điểm:
  Nghệ An
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Steelflex
11. Chuyên Viên Mua Hàng Công ty TNHH Steelflex
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
12. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Casper Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Charcoal
13. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Dịch Vụ Charcoal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Shints BVT
14. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Shints BVT
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Joma Việt Nam
15. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Joma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Ăn Uống Quốc Vinh
16. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Ăn Uống Quốc Vinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
17. Nhân Viên Mua Hàng Tiếng Trung Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam
18. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Manutronics Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
19. Nhân Viên Mua Hàng (Purchasing Staff) Công ty TNHH Thiết Bị Phụ Tùng An Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
20. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Dae Myung Chemical (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat