Tuyển dụng 10 việc làm Giám Sát Thu Mua tại Bình Dương trong tháng 02/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Giám Sát Chất Lượng (QC Supervisor) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
2. Nhân Viên Thu Mua Điều Phối Hàng Hóa Công ty TNHH SX Hóa Chất TM DV Gia Định
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Selim Electronics
3. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Selim Electronics
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
4. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
5. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Great Lotus Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Năng Lượng Trí Việt
6. [Bình Dương] Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Năng Lượng Trí Việt
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH CEI International Investment
7. Trưởng Phòng Thu Mua (Purchasing Head ) Công ty TNHH CEI International Investment
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
8. Nhân Viên Mua Hàng - Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Kỹ Nghệ Gỗ Trường Thành
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH FES Việt Nam
9. Giám Sát Kinh Doanh (Sales Supervisor) Công ty TNHH FES Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
10. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công Ty TNHH R- Pac Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Chat