Tuyển dụng 19 việc làm Nhân Viên Thu Mua tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Visip 2, Bình Dương] Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Dae Young Harness Vina
2. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Dae Young Harness Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
3. Nhân Viên Thu Mua Tiếng Trung Công Ty TNHH Điện Tử Và Ngũ Kim Gem Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Bình Dương] Nhân Viên Phòng Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [Vsip 2, Bình Dương] Nhân Viên Bộ Phận Nghiệp Vụ (Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/06/2020
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Visip 2, Bình Dương] Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Nhân Viên Nghiệp Vụ (Thu Mua) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH URC Việt Nam
15. Nhân Viên Thu Mua (Procurement Staff) Công ty TNHH URC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
16. Nhân Viên Thu Mua Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  26/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hồng Thịnh
17. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty Cổ Phần Hồng Thịnh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. [Bình Dương] Chuyên Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
19. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Và Thu Mua (Import & Export And Purchasing Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Chat