Tuyển dụng 47 việc làm Technical Sales trong tháng 11/2019

Công Ty TNHH Thiết Bị Đóng Ngắt Mạch Điện Sunlight (Việt Nam)
2. Kỹ Sư Kinh Doanh Công Ty TNHH Thiết Bị Đóng Ngắt Mạch Điện Sunlight (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
3. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
4. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
5. Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer) Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
VPĐD RIECKERMANN
6. Kỹ Sư Bán Hàng (Field Service Engineer) VPĐD RIECKERMANN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ambee
7. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Ambee
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật MP
8. Kỹ sư bán hàng Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật MP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
9. Kỹ Sư Kinh Doanh (Sales Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
EPE Packaging
10. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) EPE Packaging
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
11. Kỹ Sư Kinh Doanh (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
12. Presales Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
13. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ Điện Toàn Cầu
14. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty Cổ phần Cơ Điện Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
15. Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
16. Kỹ Sư Bán Hàng AP (AP Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Kỹ Sư Kinh Doanh Dự Án (Project Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 29 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
18. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer (Cement, Power, Pot)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
19. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
20. Kỹ Sư Bán Hàng ( Sales Engineer ) Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat