Tuyển dụng 43 việc làm Presales trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
2. Kỹ Sư Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Công ty TNHH Dịch vụ & Sản xuất CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
3. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty TNHH Welding Alloys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
4. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty CP Sản Xuất & Thương Mại Đa Hình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
VPĐD RIECKERMANN
5. Kỹ Sư Bán Hàng (Field Service Engineer) VPĐD RIECKERMANN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
6. Presales Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Máy Tính CMS
7. Chuyên Viên Presale Công Ty TNHH Máy Tính CMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
8. Kỹ Sư Kinh Doanh (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Máy Công Cụ & Thiết Bị T.A.T
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
9. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH Schneider Electric Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
10. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
11. Kỹ Sư Bán Hàng ( Sales Engineer ) Công ty TNHH Atlas Copco Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
12. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sơn Toppaint Việt Nam
13. Kỹ Sư Bán Hàng ( Sale Engineer) Công Ty TNHH Sơn Toppaint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
15. Kỹ Sư Bán Hàng (Sales Engineer) Công Ty TNHH Công Nghệ Và Thương Mại Hà Sơn
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
16. Kỹ Sư Bán Hàng (Sale Engineer) Công Ty TNHH Bonfiglioli Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  18 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật MP
17. Kỹ sư bán hàng Công Ty CP Thương Mại Kỹ Thuật MP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ Điện Toàn Cầu
18. Kỹ Sư Kinh Doanh Công ty Cổ phần Cơ Điện Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
 Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
19. Kỹ Sư Bán Hàng Công Ty TNHH Hệ Thống Tự Động Đại Dương Mới
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Kỹ Sư Bán Hàng AP (AP Sales Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 27 triệu VNĐ
Chat