Tuyển dụng 52 việc làm Business Development trong tháng 01/2020

Công ty TNHH Interspace Việt Nam
1. Business Development Executive Công ty TNHH Interspace Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Regional Business Development Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] - Regional Business Development Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 27 triệu VNĐ
Công Ty Linagora Vietnam
4. Giám Đốc Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Director) Công Ty Linagora Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Đến 50 triệu VNĐ
Trumpf Vietnam CO., LTD
5. Intern For Marketing And Business Development Support Trumpf Vietnam CO., LTD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Peopleone
6. Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh Và Đối Tác (Senior Business Development Manager) Công Ty Cổ Phần Peopleone
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Med247
7. Business Analyst Intern Công Ty TNHH Med247
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance
8. Wordpress Development Freelance Công ty Cổ phẩn Lotus Quality Assurance
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Development Manager ( Project Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH Interspace Việt Nam
10. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công ty TNHH Interspace Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 25 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần YouNet
11. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh Cao Cấp (Senior Business Development Executive) Công ty Cổ Phần YouNet
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
12. Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Manager) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
13. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Senior Business Development Executive) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
14. Chuyên Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Executive) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Long An...
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
15. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development) Tập Đoàn Đa Quốc Gia Eco World
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Luật TNHH Harvey Law Group Ltd
16. Quản Lý Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Manager) Công ty Luật TNHH Harvey Law Group Ltd
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
18. Business Development Executive Công Ty TNHH Eurofins Sắc Ký Hải Đăng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH JGC Việt Nam
19. Business Development Officer Công ty TNHH JGC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
20. Nhân Viên Phát Triển Kinh Doanh (Business Development) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 70 triệu VNĐ
Chat