Tuyển dụng 27 việc làm Account Executive trong tháng 02/2020

Công ty TNHH A.H.Co
1. Account Executive Công ty TNHH A.H.Co
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Lionbui
2. Nhân Viên Điều Hành (Account Executive) Công Ty TNHH Lionbui
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xe Việt Nam
3. Sale - Account Executive Công Ty TNHH Xe Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Trái Xoài
4. Account Executive (Sale Digital Marketing) Công ty TNHH Truyền Thông Quảng Cáo Trái Xoài
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Quận 3] Senior Account Planner Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  23 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
6. Account Executive BTL (Event
Activation)
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Junior/Senior Digital Account Planner Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Chiếc Hộp Đỏ
8. Nhân Viên Account Công ty TNHH Đầu Tư và Dịch Vụ Chiếc Hộp Đỏ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ferosh
9. Account Manager Công ty Cổ phần Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp HNK
10. HNK - Account Executive Công ty TNHH Kinh doanh Dịch vụ Bảo vệ Chuyên nghiệp HNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ FMC
11. Chuyên Viên Account (Senior Account Executive) Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ FMC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
12. Chuyên Viên Kế Toán (Account Executive) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 22 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
13. Nhân Viên Điều Hành (Account Executive) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
14. Special Account Executive Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Hiệp Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RIGEL
15. Nhân Viên Kế Toán Tài Chính (Account Executive) Công ty TNHH RIGEL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Beau Agency
16. Nhân Viên Điều Hành (Account Executive) Beau Agency
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
LOGIVAN Technologies Pte
17. Account Manager LOGIVAN Technologies Pte
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Công Nghệ Asic
18. Sales Account Manager Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Dịch Vụ Công Nghệ Asic
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
19. Quản Lý Tài Khoản (Account Manager) CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG BEE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH ZTE HK
20. Sales Account Manager Công ty TNHH ZTE HK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Chat