Tuyển dụng 28 việc làm Đại Diện Kinh Doanh trong tháng 01/2020

Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
1. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
2. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch - CN Nha Trang Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
3. Đại Diện Kinh Doanh Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Khải Toàn Group
4. Đại Diện Phát Triển Kinh Doanh (Business Development Representative) Khải Toàn Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH STD&D
5. Đại Diện Kinh Doanh/ Phát Triển Thị Trường Công ty TNHH STD&D
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
6. Đại Diện Thương Mại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
7. Đại Diện Kinh Doanh Công Ty TNHH Cửa sổ Việt Châu Á Aseanwindow
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
8. Đại Diện Thương Mại Sữa Bột Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
9. Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
10. Trưởng Đại Diện Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Giáo Dục & Đào Tạo Victoria
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP TITAFA
11. Đại Diện Thương Mại Kênh Nhà Thuốc (OTC) Công Ty CP TITAFA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Akzonobel Vietnam
12. Đại Diện Dịch Vụ Kỹ Thuật (Technical Services Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
13. Đại Diện Thương Mại Kênh Giáo Dục Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Akzonobel Vietnam
14. Đại Diện Kinh Doanh (Segment Sales Representative) Akzonobel Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH IQI Việt Nam
15. Đại Diện Kinh Doanh Công ty TNHH IQI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 40 Giờ
16. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty TNHH 40 Giờ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  34 - 40 triệu VNĐ
Công ty TNHH 7 Bridges
17. Đại Diện Bán Hàng ( Sales Representative) Công ty TNHH 7 Bridges
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
18. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Công ty TNHH Nhà Máy Bia Heineken (Hà Nội)
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Schindler Việt Nam
19. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative) Công ty TNHH Schindler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
20. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative - Raw Lubricant) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat