Tuyển dụng 14 việc làm Đại Diện Bán Hàng trong tháng 02/2020

Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
1. Nhân Viên Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty TNHH Khu Du Lịch Vịnh Thiên Đường
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
2. Trưởng Phòng Đại Diện Công Ty Du Lịch Công ty cổ phần Kovic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 40 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
3. Đại Diện Bán Hàng Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
4. Đại Diện Bán Hàng Công Ty TNHH Thép An Hưng Tường
 • Địa điểm:
  Cần Thơ...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
5. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative - Beverage & Ice Cream) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
6. Đại Diện Bán Hàng (Sales Representative Of Pharma Ingredients) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH 7 Bridges
7. Đại Diện Bán Hàng ( Sales Representative) Công ty TNHH 7 Bridges
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thang Máy Otis Việt Nam - Hà Nội
8. Đại Diện Bán Hàng Công Ty TNHH Thang Máy Otis Việt Nam - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
9. Đại Diện Kinh Doanh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
10. Đại Diện Kinh Doanh Công ty cổ phần Habeco Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
11. Đại Diện Kinh Doanh Dự Án Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
12. Đại Diện Kinh Doanh (Sales Representative) Công ty Cổ phần Giáo Dục Đại Trường Phát
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
13. Đại Diện Thương Mại Khu Vực Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại và Tư Vấn Cát Vàng
14. Đại Diện Thương Mại Công ty Cổ Phần Thương Mại và Tư Vấn Cát Vàng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Chat