Tuyển dụng 102 việc làm Buồng Phòng trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 102 việc làm Buồng Phòng trong tháng 06/2019
Grandiose Hotel and Spa
1. Nhân Viên Buồng Phòng Grandiose Hotel and Spa
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Khách sạn Continent Hotel Đà Nẵng
2. Nhân Viên Buồng Phòng Khách sạn Continent Hotel Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Paris Deli Hotel
3. Nhân Viên Buồng Phòng Paris Deli Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Holiday Beach Hotel & Resort
4. Nhân Viên Buồng Phòng Holiday Beach Hotel & Resort
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
KHÁCH SẠN PARKSIDE SUNLINE
5. Nhân Viên Dọn Phòng KHÁCH SẠN PARKSIDE SUNLINE
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách Sạn Starlet Đà Nẵng
6. Nhân Viên Buồng Phòng Khách Sạn Starlet Đà Nẵng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
THE LIGHT HOTEL HANOI
7. Nhân Viên Public THE LIGHT HOTEL HANOI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
THE LIGHT HOTEL HANOI
8. Nhân Viên Buồng Phòng THE LIGHT HOTEL HANOI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Je T'aime Villa
9. Nhân Viên Buồng Phòng Je T'aime Villa
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Fansipan Hotel
10. Nhân Viên Buồng Phòng (Room Attendant) Fansipan Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Hà Nội
11. Nhân Viên Buồng Phòng Công Ty TNHH Câu Lạc Bộ Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Tập Đoàn Khách Sạn Oriental Hotel Group
12. Nhân Viên Buồng Phòng Tập Đoàn Khách Sạn Oriental Hotel Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Lenid Hotel Group
13. Nhân Viên Buồng Phòng Lenid Hotel Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
TMS Hotel Danang Beach
14. Nhân Viên Buồng Phòng (Room Attendant) TMS Hotel Danang Beach
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
15. Nhân Viên Buồng KHÁCH SẠN NINH BÌNH HIDDEN CHARM
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
16. Nhân Viên Buồng Phòng Công ty Cổ phần Vinacrops – Khách sạn 3MG
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH KN CAM RANH
18. Trưởng Bộ Phận Buồng Phòng CÔNG TY TNHH KN CAM RANH
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đức Mạnh
19. Nhân Viên Buồng Phòng Công ty Cổ phần Đức Mạnh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/07/2019
 • Mức lương:
  4 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
20. Thực Tập Buồng Phòng Công ty Cổ phần Quản lý và Khai thác Tòa nhà VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  1 - 2 triệu VNĐ
Chat