Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Khách sạn JW Marriott Phú Quốc Emerald Bay

Khách sạn
Let the beauty of Vietnam’s largest island inspire every sense at JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay Resort & Spa. Located on the shores of Khem Beach, a ribbon of shoreline considered among the most beautiful in Phu Quoc, our 5-star hotel is the ideal destination for relaxation. What was once a late 19th century French university has been reimagined as an eclectically themed, ultra-luxury beachfront playground by renowned resort architect Bill Bensley.

Thông tin liên hệ

  • Bãi Khem, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang
  • https://www.marriott.com/hotels/travel/pqcjw-jw-marriott-phu-quoc-emerald-bay-resort-and-spa/
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 63 việc làm đã đăng (xem thêm)

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo