Khách Sạn Biển Kim Cương ( Diamond Sea Hotel)

Khách Sạn Biển Kim Cương ( Diamond Sea Hotel)

Khách sạn

Thông tin liên hệ

  • 232 Vo Nguyen Giap Street, Son Tra district, Danang City, Vietnam
  • cán bộ/nhân viên

Văn hóa công ty

Thư viện hình ảnh

Có tất cả 74 việc làm đã đăng

Giới thiệu chung

Thông tin công ty

Tổ chức nhân sự

Danh sách ban lãnh đạo