Tuyển dụng 207 việc làm Chuyên Viên Xử Lý Khiếu Nại trong tháng 11/2019

Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
1. HCM - Ngân Hàng Vietinbank - Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần giáo dục VietInt
2. Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Công ty Cổ phần giáo dục VietInt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
3. Hà Nội_Nhân Viên Xử Lý Hàng Hóa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ferosh
4. Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng Công ty TNHH Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ferosh
5. Nhân Viên Xử Lý Đơn Hàng Công ty TNHH Ferosh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH AGREX (Việt Nam)
6. Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Công Ty TNHH AGREX (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  4 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
8. Nhân viên Xử lý Hàng hóa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. [HCM] Nhân Viên Xử Lý Dự Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [HCM] Nhân Viên Xử Lý Dữ Liệu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN G STUDY
13. Nhân Viên Xử Lý Hồ Sơ Du Học Mỹ CÔNG TY CỔ PHẦN G STUDY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại quốc tế VIP
14. Chuyên Viên Tư Vấn - Xử Lý Hồ Sơ Du Học Công ty TNHH Tư vấn và Thương mại quốc tế VIP
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
15. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Cho Ngân Hàng VP Bank CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỢ THÀNH CÔNG
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
16. Chuyên Viên Xử Lý Nợ Có Tài Sản Bảo Đảm Công ty TNHH Quản lý Tài sản Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
17. Nhân Viên Nhân Sự - Phụ Trách Chính Sách & Bảo Hiểm Công Ty TNHH Thương Mại Điện Tử R&M - Realme Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
18. [Vĩnh Long] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
19. [Sóc Trăng] Chuyên Viên Tư Vấn Bảo Hiểm Công Ty Bảo Hiểm Nhân Thọ Aviva Việt Nam
 • Địa điểm:
  Sóc Trăng
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Viettel Aerospace
20. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí - Nhiệt Luyện Và Xử Lý Bề Mặt Viettel Aerospace
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat