TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 238 việc làm trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 238 việc làm trưởng phòng khách hàng doanh nghiệp trong tháng 04/2019
Công ty Cổ phần Công nghệ Truyền thông MediaZ
1. Trưởng Phòng Chăm Sóc Khách Hàng (Account Manager) - MediaZ

Đảm bảo mối quan hệ với khách hàng, quản trị dự án, cũng như điều phối công việc nội bộ. Tiếp nhận thông tin liên hệ của khách, và chịu trách nhiệm liên hệ, lấy brief về để team cùng phân tích và xây ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
2. Trưởng/ Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - Bảo Việt

 Trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, duy trì và phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp; · Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh được giao đối với lĩnh vực Khách hàng doanh nghiệp, gồm: Tín dụng, Huy độ ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
3. Trưởng Phòng Thúc Đẩy Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp - SHB

Quản lý Phòng Thúc đẩy Kinh doanh KHDN, Trung tâm Quản lý & Thúc đẩy Kinh doanh KHDN, Khối NHDN. Chịu trách nhiệm trước GĐ Trung tâm về hoạt động phát triển khách hàng doanh nghiệp. Thiết lập các Mục ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
4. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - SHB

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn; Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòn ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
5. Trưởng Bộ Phận Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - ABBANK

Lập và triển khai kế hoạch hoạt động kinh doanh của Bộ phận, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, phát triển khách hàng gắn liền với kế hoạch & mục tiêu chung của Phòng, Chi nhánh và Khối KHD - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
6. Trưởng Phòng Phát Triển Đối Tác - Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Vừa Và Nhỏ - ABBANK

Tổ chức phối hợp với các Phòng thuộc Khối SMEs và các đơn vị có liên quan xây dựng các chương trình liên kết bán hàng nhằm khai thác các tập khách hàng theo từng nhóm đối tác cụ thể; Phối hợp với Phò ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
7. Trưởng Phòng/Phó Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn - ABBANK

Quản lý điều hành họat động kinh doanh của Phòng Khách hàng doanh nghiệp lớn. Giám sát việc thực hiện, triển khai quy trình, quy chế, họat động của Phòng. Quản lý và phát triển khách hàng. Tổ chức th ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
8. Trưởng Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp - SHB

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn; Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòn ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
9. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân - MSB

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, cho vay tín chấp, thẻ và dịch vụ thu phí Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới hàng tháng để tăng trưởng doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được g ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Đông Á
10. Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Ngân hàng Đông Á

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm/quý/tháng của cá nhân gắn liền với kế hoạch, mục tiêu chung của Chi nhánh/PGD và Ngân hàng;Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh đã được duyệt đối v ... - [xem chi tiết]

Chat