Tuyển dụng 21 việc làm Nhan Vien Ho Tro Khach Hang trong tháng 10/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 21 việc làm Nhan Vien Ho Tro Khach Hang trong tháng 10/2019
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
1. [HN13] Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ Khách Hàng - Tập Đoàn Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
2. Chuyên Viên Tư Vấn & Hỗ Trợ Khách Hàng CÔNG TY TNHH TƯ VẤN QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
3. [HCM] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Mạng Di Động Viettel 198 Công ty Cổ phần Truyền thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
4. [HN13] Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Line 198 Tập Đoàn Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
5. [HN13] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Tổng Đài 198 Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
6. [HN3] Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Line 198 Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
7. [HN13] Chuyên Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Line 198 Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
8. [HN15] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Book Vé Máy Bay Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
9. [HN15] Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Book Vé Máy Bay Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
10. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Book Vé Máy Bay Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
11. [HN15] Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
12. [HN15] Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
13. [HN7] Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
15. [HN7] Nhân Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
16. [HN15] Chuyên Viên Hỗ Trợ Dịch Vụ Khách Hàng Viettel 198 Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
17. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Online Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo IMAP Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông ZLink
18. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng Công ty TNHH Công nghệ và Truyền thông ZLink
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PTIT
19. Nhân Viên Tư Vấn Hỗ Trợ Khách Hàng Công ty TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ PTIT
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Global Liaison
20. Nhân Viên Hỗ Trợ Khách Hàng (Customer Support) Global Liaison
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 14 triệu VNĐ
Chat