TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 213 việc làm chuyên viên tư vấn ngân hàng trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 213 việc làm chuyên viên tư vấn ngân hàng trong tháng 04/2019
Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
1. [MAT05] Chuyên Viên Tư Vấn Tín Dụng Bán Lẻ - RB - MSB - MSB

Tiếp xúc, giới thiệu, tư vấn, bán các sản phẩm của NHBL, trọng tâm là sản phẩm tín dụng, bảo hiểm, thẻ tín dụng và giới thiệu các dịch vụ khác mà MSB cung cấp; Chăm sóc, tư vấn, hướng dẫn, ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng HSBC Việt Nam
2. Nhân Viên Ngân Hàng Cao Cấp (Premium Banking Officer) - HSBC

In this role, you will:• Maintain excellent customer relations and customer service.• Contribute to the improvement in profitability of the business through undertaking effective individual reviews an ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
3. Chuyên Gia Tư Vấn Sản Phẩm Đầu Tư Vùng - TCB.CO, LTD

1. Thực hiện triển khai thực hiện kế hoạch công việc được giao của mảng theo định hướng hoạt động của Bộ phận Tư Vấn và Phát triển kinh doanh của Vùng được giao phụ trách và theo sự phân công của Giám ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
4. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcombank - Vietcombank - Cardif

Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng VietcombankPhối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc Khách hàng tiềm năng, và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công tyĐảm bảo cung cấp sản p ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
5. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcombank - Vietcombank - Cardif

Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng VietcombankPhối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc Khách hàng tiềm năng, và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công tyĐảm bảo cung cấp sản p ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
6. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcombank - Vietcombank - Cardif

Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng VietcombankPhối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc Khách hàng tiềm năng, và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công tyĐảm bảo cung cấp sản p ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
7. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcombank - Vietcombank - Cardif

Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng VietcombankPhối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc Khách hàng tiềm năng, và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công tyĐảm bảo cung cấp sản p ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
8. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Ngân Hàng Vietcombank - Vietcombank - Cardif

Làm việc tại Chi nhánh, Điểm giao dịch của Ngân hàng VietcombankPhối hợp với nhân viên Ngân hàng tiếp xúc Khách hàng tiềm năng, và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công tyĐảm bảo cung cấp sản p ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM-DV Đệ Nhất Liên Bang
9. Chuyên Viên Thẻ R&D (Card R&D Specialist) - First Alliances

- Conduct the card and payment market research in both Vietnam and other regions Research and analyze the company's competitors Closely work with Partner Relation team to understand the customers' ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng HSBC Việt Nam
10. Nhân Viên Ngân Hàng Cao Cấp (Premium Banking Officer) - HSBC

In this role, you will:• Maintain excellent customer relations and customer service.• Contribute to the improvement in profitability of the business through undertaking effective individual reviews an ... - [xem chi tiết]

Chat