TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 135 việc làm trưởng phòng khách hàng cá nhân trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 135 việc làm trưởng phòng khách hàng cá nhân trong tháng 04/2019
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
1. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - SHB

Tuyển dụng tại các khu vực: Hà Nội, TP.HCM, Quảng Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nam Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
2. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - ABBANK

Quản lý điều hành họat động kinh doanh của Phòng Khách hàng cá nhân. Giám sát việc thực hiện, triển khai quy trình, quy chế, họat động của Phòng. Quản lý và phát triển khách hàng. Tổ chức thực hiện h ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
3. Trưởng Phòng Khách Hàng - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Khách hàng theo định kỳQuản lý, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Phòng: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trườn ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
4. Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch hoạt động của Phòng Khách hàng theo định kỳQuản lý, điều hành và tổ chức hoạt động kinh doanh của Phòng: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trườn ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
5. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân - SHB

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc chi nhánh trong công tác xây dựng và tổ chức triển khai chiến lược phát triển khách hàng cá nhân trên địa bàn; Xây dựng, đề xuất kế hoạch kinh doanh của Phòng KHC ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam - MSB
6. Chuyên Viên Phát Triển Khách Hàng Cá Nhân - MSB

Giới thiệu, tư vấn và bán các sản phẩm huy động, cho vay tín chấp, thẻ và dịch vụ thu phí Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới hàng tháng để tăng trưởng doanh số bán hàng theo chỉ tiêu được g ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Đông Á
7. Nhân Viên Khách Hàng Cá Nhân - Ngân hàng Đông Á

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh doanh hàng năm/quý/tháng của cá nhân gắn liền với kế hoạch, mục tiêu chung của Chi nhánh/PGD và Ngân hàng;Thực hiện kế hoạch phát triển kinh doanh đã được duyệt đối v ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
8. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân - MB Bank

Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với khách hàng cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của MB Bank. Tư vấn, thuyết phục khách hàng sử dụng các gói dịch vụ của ngân hàng. Duy trì mối quan hệ với ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
9. Chuyên Viên Bộ Phận Thi Đua Và Khuyến Mại - Khối Khách Hàng Cá Nhân (Hội Sở Hà Nội) - ABBANK

Thực hiện khảo sát đánh giá nhu cầu của khách hàng bên ngoài và khách hàng nội bộ về các chương trình khuyến mại, thi đua nhằm phát triển doanh số và thu hút khách hàng tham gia sản phẩm dịch vụ của - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân - ABBANK

Tìm kiếm và tư vấn cho khách hàng về sản phẩm tín dụng của ABBANK. Tiếp nhận, thẩm định và hoàn tất hồ sơ vay của khách hàng. Thực hiện các thủ tục giải ngân cho khách hàng Theo dõi và thường xuyên k ... - [xem chi tiết]

Chat