Tuyển dụng 84 việc làm chuyên viên xử lý nợ trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 84 việc làm chuyên viên xử lý nợ trong tháng 07/2019
Công ty Cổ phần SG Fintech
1. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HẢI ĐẠT
2. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng / Nhắc Phí Qua Điện Thoại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ HẢI ĐẠT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty luật TNHH AMC
3. Nhân Viên Gọi Nợ Công ty luật TNHH AMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
4. Nhân Viên Xử Lý Nợ CÔNG TY LUẬT TNHH ĐẠI KIM
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Vietstar hunter
5. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
6. Nhân Viên Nhắc Phí Khách Hàng Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần SG Fintech
7. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Công ty Cổ phần SG Fintech
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
8. Nhân Viên Tổng Đài Thu Hồi Nợ Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
9. Nhân Viên Tổng Đài Nhắc Nợ Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  2 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
10. Chuyên Viên Pháp Chế Thu Hồi Nợ Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
11. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Pháp Lý (Chuyên Ngành Luật) Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
12. Nhắc Nợ Qua Điện Thoại Hoa Hồng Cao Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Atome Việt Nam
13. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công ty Atome Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Atome Việt Nam
14. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công ty Atome Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Vietstar hunter
15. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
16. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Vietstar hunter
17. Nhân Viên Nhắc Hạn Thanh Toán Qua Điện Thoại Vietstar hunter
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Minh Phúc
18. Nhân Viên Nhắc Lịch Thanh Toán Qua Điện Thoại Công ty TNHH Minh Phúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 5 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
19. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Bình Thuận Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Bình Thuận
 • Thời hạn:
  02/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
20. Miền Tây - Thu Hồi Nợ Tín Chấp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  An Giang...
 • Thời hạn:
  21/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat