TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 39 việc làm chuyên viên xử lý nợ trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 39 việc làm chuyên viên xử lý nợ trong tháng 04/2019
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
1. Trưởng Phòng Xử Lý Nợ - Bảo Việt

Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của Phòng Xử lý nợ (Đôn đốc, xử lý TSBĐ, thủ tục nhận TSBĐ cấn trừ nợ, tố cáo, khởi kiện, thi hành án, bán nợ, các thủ tục ph ... - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
2. Chuyên Viên Xử Lý Nợ - Bảo Việt

· Chịu trách nhiệm việc xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch của các khoản nợ xấu được giao (Đôn đốc, xử lý TSBĐ, thủ tục nhận TSBĐ cấn trừ nợ, tố cáo, khởi kiện, thi hành án, bán nợ, - [xem chi tiết]

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
3. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Tại Nhà - Mcredit

Kiểm tra, đối chiếu và thu thập thông tin của khách hàng có liên quan (bao gồm: thông tin từ hàng xóm, tổ dân phố v.v).Nắm bắt khả năng tài chính và khả năng thanh toán của Khách hàng.Nhắc nhở k ... - [xem chi tiết]

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
4. Chuyên Viên Giám Sát Hoạt Động Thu Hồi Nợ Địa Bàn - Mcredit

Tham gia giám sát trực tiếp các hoạt động Thu hồi nợ tại địa bàn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định, chính sách quy trình liên quan đến hoạt động thu hồi nợ Phối hợp với các đơn vị liên quan, cung ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Plutus Financial
5. Trưởng Phòng Xử Lý Nợ - Plutus Financial

Trực tiếp hoạch định chiến lược, triển khai kế hoạch thu nợ phù hợp cho từng thời điểm nhằm đạt được chỉ tiêu thu nợ chung của Phòng và của Công ty. Đồng thời không ngừng cập nhật, triển khai và áp ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Vietnam Fast Fintech
6. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại - Công Ty TNHH Vietnam Fast Fintech

Gọi điện thoại nhắc nợ khách hàng đến hạn và khách hàng quá hạn theo dữ liệu của công ty Đảm bảo chỉ tiêu thu hồi nợ được giao Tuân thủ các qui trình, qui định của công ty Hoàn tất các nhiệm v ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
7. Chuyên Viên Xử Lý Nợ - ABBANK

Trực tiếp xử lý các khoản Nợ có vấn đề theo phân công của lãnh đạo Phòng Xử lý nợ Phía Bắc/Phía Nam: Tiếp nhận và thực hiện việc kiểm tra tính pháp lý, đầy đủ các văn bản trong hồ sơ, tính đúng/ - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
8. Chuyên Viên Xử Lý Nợ - LienVietPostBank

Trực tiếp đánh giá và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho các Đơn vị tại các khu vực quản lý về những vấn đề liên quan đến việc xử lý nợ, thu hồi nợ và khai thác tài sản thu nợ bằng phương pháp tố t ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quân Đội
9. Chuyên Viên Quản Trị Chất Lượng Nợ - MB Bank

Đầu mối tổng hợp, theo dõi, phân tích danh sách nợ quá hạn Báo cáo tình hình nợ đến quản lý trực tiếp, đơn vị, trung tâm xử lý nợ... Đề xuất giải pháp quản trị nợ chất lượng - [xem chi tiết]

KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
10. Trưởng Nhóm Quản Lý Chất Lượng Thu Nợ - COM-B

Kiểm tra mẫu để đảm bảo công tác thu hồi nợ được xử lý phù hợp theo quy định và chính sách hiện hành. Đề xuất các giải pháp và kiến nghị để cải thiện, nâng cao hiệu quả chất lượng thu hồi nợ cho Q ... - [xem chi tiết]

Chat