Tuyển dụng 21 việc làm Trưởng Phòng Thu Nợ trong tháng 11/2019

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
1. Chuyên Viên Tài Chính Quản Trị Nợ Phải Thu Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Fantuan Technology
2. Thu Hồi Nợ Công Ty TNHH Fantuan Technology
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Lykos
3. Kế Toán Thu Công ty TNHH Lykos
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
4. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty tài chính TNHH MTV Quốc tế Việt Nam JACCS
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
5. Nhân Viên Tổng Đài Thu Hồi Nợ Công Ty TNHH Aps Vn (aps)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Manpower Việt Nam
6. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Công ty TNHH Manpower Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
7. Trưởng Bộ Phận Thu Hồi Nợ Qua Điện Thoại Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 23 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
8. Trưởng Phòng Thu Nợ Pháp Lý Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
9. Trưởng Phòng Thu Nợ Hiện Trường Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
10. Trưởng Phòng Vận Hành Thu Nợ Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
11. Chuyên Viên Thu Nợ Tín Chấp - AMC Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
12. Chuyên Viên Quản Lý Tài Sản Nợ Có Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương - Techcom Securities
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ Kim
13. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Ngân Hàng Công Ty Cổ Phần Hoàn Mỹ Kim
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
14. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Pháp Lý Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 35 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
15. Chuyên Viên Thu Hồi Nợ Hiện Trường Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 23 triệu VNĐ
Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
16. Chuyên Viên Đào Tạo Và Quản Lý Chất Lượng Cuộc Gọi Thu Hồi Nợ Công ty Tài chính Cổ phần Xi Măng CFC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
17. Chuyên Viên Phòng Quản Lý Nợ Có Vấn Đề Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy
18. Kế Toán Thu Công Nợ Công Ty Cổ Phần Hai Bốn Bảy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
19. Nhân Viên Tín Dụng Và Thu Nợ (Credit & Collection Staff) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
20. Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Phải Thu Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat