Tuyển dụng 153 việc làm giám đốc khách hàng doanh nghiệp trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 153 việc làm giám đốc khách hàng doanh nghiệp trong tháng 06/2019
Techcombank
1. Giám Đốc Khách Hàng Doanh Nghiệp SME Techcombank
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB)
3. Giám Đốc Phòng Khách Hàng Doanh Nghiệp Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn(SCB)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  26/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
4. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Nam Á
5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quân Đội
6. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngân hàng TMCP Quân Đội
7. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
9. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
11. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
12. Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
13. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
14. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
15. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
16. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
17. Nhân Viên Tái Thẩm Định KHDN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
18. Nhân Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp (Senior Sale) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quân Đội
19. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp SME Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
20. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat