TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 20 việc làm chuyên viên quản trị rủi ro trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 20 việc làm chuyên viên quản trị rủi ro trong tháng 04/2019
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
1. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro - Bảo Việt

Tham mưu, giúp việc cho cấp Quản lý/Trưởng Bộ phận QLRR Hoạt động/Lãnh đạo Khối QLRR xây dựng, triển khai và hoàn thiện các chính sách, quy chế, quy định, quy trình về QLRR Hoạt động và Phòng, chống - [xem chi tiết]

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
2. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động - Mcredit

Thực hiện xây dựng các chính sách, quy định, quy trình triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động, công tác phòng chống rửa tiền & tuân thủ FATCA tại Mcredit đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ ... - [xem chi tiết]

Công ty Tài chính TNHH MB Shinsei
3. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Trị Rủi Ro Hoạt Động - Mcredit

Thực hiện xây dựng các chính sách, quy định, quy trình triển khai công tác Quản trị rủi ro hoạt động, công tác phòng chống rửa tiền & tuân thủ FATCA tại Mcredit đảm bảo tuân thủ các quy định của cơ ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng HSBC Việt Nam
4. Quản Lý Rủi Ro Gian Lận (Fraud Risk Manager) - HSBC

• Directly influence the operational effectiveness of the functional/functional unit• Co-ordinate and manage projects. Typically, works on large, moderately complex projects/assignments• Management re ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
5. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Và Tuân Thủ CNTT - OCB

Xây dựng, vận hành và cải tiến hệ thống theo các tiêu chuẩn ITIL, ISO 27001, PCI-DSS.Xây dựng và cải tiến các văn bản định chế CNTT.Xây dựng kế hoạch và thực hiện đánh giá rủi ro hoạt động, các ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
6. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Tổng Hợp - OCB

Tham gia xây dựng khẩu vị rủi ro cho ngân hàng;Thực hiện quản lý và phân bổ khẩu vị rủi ro, phân bổ Vốn;Thực hiện tính CAR theo TT41, TT36;Tham gia thực hiện quy trình ICAAP;Thực hiện giám s ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông
7. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường & Thanh Khoản - OCB

Theo dõi và giám sát việc tuân thủ quản lý rủi ro thị trường & thanh khoản phát sinh trong hoạt động kinh doanh của các phòng ban có liên quan.Thực hiện xác định các rủi ro liên quan thị trường và ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
8. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thanh Khoản - SHB

Xây dựng các chính sách, quy định, quy trình nội bộ về quản lý rủi ro thanh khoản (các quy định, quy trình quản lý theo dõi kỳ hạn đối với tài sản nợ, tài sản có Xây dựng phương pháp đo lường, đánh g ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
9. Chuyên Viên Hỗ Trợ Alco Và Quản Lý Các Tỷ Lệ An Toàn - Ban Alm - SHB

Xây dựng các các tỷ lệ đảm bảo an toàn nhằm tuân thủ đúng các quy định của NHNN, Pháp luật liên quan, các thông lệ quốc tế, chuẩn mực của các Tổ chức định chế Tài chính quốc tế. Xây dựng các ngưỡng g ... - [xem chi tiết]

GOLDEN FRIEND JSC
10. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro - GOLDEN FRIEND JSC

Phân tích và nhận diện các rủi ro trong vận hành hoạt động của Công ty, tập trung trong hoạt động giao dịch tài chính cá nhân cho vay cầm cố đối với khách hàng có sản phẩm vàng, trang sức, kim cươn ... - [xem chi tiết]

Chat