Tuyển dụng 23 việc làm chuyên viên quản trị rủi ro trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 23 việc làm chuyên viên quản trị rủi ro trong tháng 07/2019
Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
1. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Lâm Sàng Và Kiểm Soát Nội Bộ Tập đoàn Y khoa Hoàn Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
2. Chuyên Viên Mô Hình Quản Trị Rủi Ro Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
3. Chuyên Viên Chính Sách Quản Trị Rủi Ro Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
5. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Tín Dụng Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
6. Chuyên Viên Quản Trị Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng Thương mại TNHH Một thành viên Đại Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
7. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Gian Lận Ngân hàng TMCP Á Châu ACB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
8. Nhân Viên Liên Hệ Sản Xuất CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
9. Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro (General Manager At Risk Management Department) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/08/2019
 • Mức lương:
  58 - 81 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - TVSC
10. Trưởng Phòng Quản Trị Rủi Ro Công ty Cổ phần Chứng khoán Trí Việt - TVSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
11. Giám Đốc Ban Quản Lý Rủi Ro Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
12. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam Eximbank
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
ACBS chi nhánh Đồng Nai
13. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro ACBS chi nhánh Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
14. Chuyên Viên Cao Cấp Quản Lý Rủi Ro Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
15. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Hoạt Động KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG NGÂN HÀNG PHƯƠNG ĐÔNG (COM-B)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Nam Á
16. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
17. Chuyên Viên Dự Án Basel II Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín( Sacombank)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
18. Chuyên Viên Quản Lý Rủi Ro CÔNG TY TNHH GIẤY LEE&MAN VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hậu Giang
 • Thời hạn:
  20/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
19. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính/Chuyên Viên Cao Cấp QLRR Hoạt Động Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Quân Đội
20. Chuyên Viên Rủi Ro Thị Trường Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat