Tuyển dụng 12 việc làm Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng trong tháng 04/2020

Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
1. [Hồ Chí Minh] Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng Acb (Á Châu) Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Phương Đông
2. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng (Telesales) Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Phương Đông
3. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng Qua Điện Thoại (Telesales) Ngân hàng TMCP Phương Đông
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp M.Plus
4. Nhân Viên Tín Dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Giải Pháp M.Plus
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
5. Nhân Viên Tư Vấn Tín Dụng (Không Yêu Cầu Kinh Nghiệm) Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tư Vấn Diamond Star
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bellsystem 24-Hoa Sao Chi Nhánh Hồ Chí Minh 2
6. Nhân Viên Tín Dụng Ngân Hàng Mỹ Công Ty Cổ Phần Bellsystem 24-Hoa Sao Chi Nhánh Hồ Chí Minh 2
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Network Fina
7. Chuyên Viên Tín Dụng VP Bank Công Ty TNHH Network Fina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
8. Nhân Viên Tư Vấn Tài Chính Công ty Cổ phần Truyền số liệu Việt Nam DCV
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thành Công DSC
9. Nhân Viên Xử Lý Nợ Tín Dụng( Cho Ngân Hàng) Công Ty TNHH Thành Công DSC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
10. Nhân Viên Tác Nghiệp Tín Dụng Công Ty CP Quản Trị Nguồn Nhân Lực M-Talent
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
11. Chuyên Viên Quản Lý Tín Dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH OS Power Việt Nam
12. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Dụng Công ty TNHH OS Power Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Chat