Tuyển dụng 153 việc làm chuyên viên quan hệ đối tác trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 153 việc làm chuyên viên quan hệ đối tác trong tháng 06/2019
Công ty Cổ Phần Odin Land Miền Bắc
1. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Công ty Cổ Phần Odin Land Miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Tập đoàn Internet NOVAON
2. Nhân Viên Kinh Doanh Phát Triển Đối Tác (Senior Sale) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
4. Chuyên Viên Phát Triển Đối Tác CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
5. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Á
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Nam Á
6. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Ngân hàng TMCP Nam Á
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quân Đội
7. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội
Ngân hàng TMCP Quân Đội
8. Chuyên Viên Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
10. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
11. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Ninh Bình
 • Thời hạn:
  08/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
12. Chuyên Viên Quan Hệ Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
13. Trưởng/Phó Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
14. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
15. Trưởng Phòng Khách Hàng Cá Nhân Ngân hàng TMCP Sài Gòn- Hà Nội (SHB)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
16. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
17. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty CP Quà Tặng OQUAA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
18. Nhân Viên Tái Thẩm Định KHDN Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Internet NOVAON
19. Nhân Viên Kinh Doanh Khách Hàng Doanh Nghiệp (Senior Sale) Tập đoàn Internet NOVAON
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Quân Đội
20. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp SME Ngân hàng TMCP Quân Đội
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat