TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 108 việc làm software tester trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 108 việc làm software tester trong tháng 03/2019
Công ty Cổ phần VETC
1. Chuyên Viên Phân Tích Nghiệp Vụ (Ba) - VETC

Giám sát và phối hợp với nhà thầu vận hành hệ thống CNTT Giám sát việc kiểm thử chất lượng phần mềm, nghiệm thu sản phẩm trước khi thực hiện chuyển giao Phân tích bài toán nghiệp vụ mới, đánh giá sản ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Swiss Post Solutions
2. Kiểm Thử Phần Mềm (Software Tester) - Swiss Post Solutions

Applies quality principles to software development. Develops test artifacts e.g. test plan, test strategy, test data, test cases, etc. Executes test including function test, system test, performance - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Công Nghệ Thông Tin ELCA Việt Nam
3. Nhân Viên Tester (Manual Tester) - ELCA Vietnam

As a Software Tester, you are responsible for the following activities: › Study complex requirements with support of Specification Analyst› Plan and estimate testing activities› Develop test cases, pr ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần GMO-Z.com Runsystem
4. Nhân Viên Kiểm Thử (Tester) - GMO RunSystem

-          Lập giải pháp test -          Dựng môi trường test -          Thiết kế, xây dựng kịch bản kiểm tra sản phẩm -          Kiểm tra sản phẩm, quản lý lỗi - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Stringee
5. Nhân Viên Thử Nghiệm Phần Mềm (Software Tester) - Stringee

Tham gia với đội dự án trong việc phân tích, thiết kế sản phẩm.Lên kế hoạch kiểm thử sản phẩm, giải pháp phần mềm.Xây dựng: Test design, Test scenarios, Test cases, Test script cho sản phẩm, giả ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần phần mềm TPS
6. Kỹ Sư Kiểm Thử/QA/QA Cao Cấp - TPS Software

Communicate with developer/client to clarify requirements. Execute test according to the test plan Prepare data for testing. Report bug, enhancement issue. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Greystones Data System Việt Nam
7. Nhân Viên Kiểm Tra Phần Mềm (Tester) - DVT - GDS VIETNAM LTD

Lập kế hoạch kiểm tra. Thiết kế kịch bản kiểm tra. Chuẩn bị dữ liệu kiểm tra. Kiểm tra phần mềm/ phần cứng dựa vào kịch bản và dữ liệu đã chuẩn bị. Quản lý, phân tích và theo dõi kết quả kiểm tra. Vi ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH SEESAA Việt Nam
8. Nhân Viên QA/Tester - SEESAA

Quản lý chất lượng của ứng dụng smartphone và Web service do công ty phát triển.Nắm bắt nội dung bản thiết kế, đảm trách dự án những bước đầu của dự án như tạo test case đến khi test thực tế trên ... - [xem chi tiết]

Công ty cổ phần công nghệ tin học EFY Việt Nam
9. Tester Phần Mềm - EFY Việt Nam

Nghiên cứu yêu cầu và thiết kế của dự ánLập kế hoạch kiểm thử phần mềm (test plan).Viết tài liệu kịch bản kiểm thử phần mềm (testcase).Thực hiện kiểm thử phần mềm, ghi nhận và quản lý lỗi của phần mềm ... - [xem chi tiết]

NUS Technology
10. Kiểm Thử Phần Mềm (Software Tester) - NUS

  Be part of a dynamic and helpful group Follow test plan based on the project requirements and schedule Design, develop, and execute detail oriented test scripts and test cases using test plan and p ... - [xem chi tiết]

Chat