Tuyển dụng 15 việc làm Product Manager trong tháng 01/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 3] IT Communicator (Product) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Viscom
2. Product Manager - PM Công Ty Cổ Phần Viscom
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
3. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) Công ty Cổ Phần Hữu Toàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  40 - 58 triệu VNĐ
RGF HR Agent Vietnam
4. Quản Lý Sản Xuất (Product Manager ) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 33 triệu VNĐ
SmartOSC
5. Quản Lý Tiếp Thị Sản Phẩm (Product Marketing Manager) SmartOSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
6. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager (Power Tools)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 34 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
7. Medical Representatives For Pfizer Product Công Ty TNHH Thương Mại Và Dược Phẩm Sang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
8. IT Product Owner Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
9. Product Owner Công Ty TNHH Linkbynet Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Konica Minolta Business Solutions VN
10. Giám Sát Sản Phẩm (Product Supervisor) Konica Minolta Business Solutions VN
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
11. Nhân Viên Phát Triển Sản Phẩm (Product Developer) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
12. Phát Triển Sản Phẩm (Product Development) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Häfele Việt Nam
13. Đào Tạo Sản Phẩm (Product Trainer) Công ty TNHH Häfele Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VNG
14. Chuyên Viên Vận Hành Sản Phẩm (Product Operations Executive) Công Ty Cổ Phần VNG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
15. Nhân Viên Điều Hành Sản Phẩm (Product Executive) Công ty Cổ Phần Giới thiệu việc làm TMS
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat