Tuyển dụng 11 việc làm product manager trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 11 việc làm product manager trong tháng 06/2019
Công ty TNHH adidas Việt Nam
1. Giám Đốc Sản Phẩm (Senior Product Manager Footwear) Công ty TNHH adidas Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  44 - 66 triệu VNĐ
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
4. Giám Đốc Sản Xuất (Product Manager) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Archetype Việt Nam
5. Quản Lý Thiết Kế Dự Án (Project Design Manager) Công ty TNHH Archetype Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ominext Jointstock Company
6. Quản Lý Dự Án (Project Manager) Ominext Jointstock Company
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Harvey Nash Vietnam
7. Giám Đốc Sản Xuất (Product Manager) Harvey Nash Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Ricoh Việt Nam
8. Quản Lý Sản Xuất (Product Manager) Công ty TNHH Ricoh Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat