Tuyển dụng 13 việc làm Chuyên Viên Bảo Mật trong tháng 11/2019

Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
1. Kỹ Sư Bảo Mật Hệ Thống Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 46 triệu VNĐ
3S Intersoft JSC
2. Chuyên Viên Bảo Mật Công Nghệ Thông Tin (IT Security Expert) 3S Intersoft JSC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  26/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
3. Quản Lý An Toàn Bảo Mật Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Novaland
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
4. Chuyên Viên Bảo Mật Mạng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
5. Chuyên Viên An Ninh Bảo Mật CNTT Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
6. Chuyên Viên Chính An Ninh Bảo Mật CNTT Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
7. Chuyên Viên Cao Cấp An Ninh Bảo Mật CNTT Công ty CP Tập Đoàn Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
8. Chuyên Viên An Ninh Bảo Mật CNTT Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
9. Chuyên Viên Chính An Ninh Bảo Mật CNTT Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Bảo Việt
10. Chuyên Viên Cao Cấp An Ninh Bảo Mật CNTT Ngân hàng TMCP Bảo Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
11. Administrator Security Concierge Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CODE88
12. Kỹ Sư Mạng Và Bảo Mật (Network And Security Engineer) Công ty TNHH CODE88
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat