TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 263 việc làm chuyên viên bảo mật trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 263 việc làm chuyên viên bảo mật trong tháng 04/2019
Công ty TNHH DIGI-TEXX
1. Nhân Viên An Ninh Bảo Mật Thông Tin (Senior Information Security) - DIGI-TEXX

Nghiên cứu các công nghệ bảo mật đưa ra giải pháp và triển khai đảm bảo mức độ bảo mật cho cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ windown, Linux và cơ sở hạ tầng mạng, bảo mật của công tyNghiên cứu và tri ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
2. Nhân Viên An Ninh Bảo Mật Thông Tin (Junior Information Security) - DIGI-TEXX

Nghiên cứu các công nghệ bảo mật đưa ra giải pháp chủ động đảm bảo mức độ bảo mật cho cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng của công tyQuản lý và vận hành hệ thống security: Patchin ... - [xem chi tiết]

Công ty CP DL và DV Hàng không Hoàng Gia - CN Gotadi
3. Kỹ Sư Bảo Mật IT (IT Security Engineer) - Gotadi

Designs, tests, and implements security measures to protect on-premises applications and data.Define, write, and drive the adoption of corporate security policies, especially those focused on network ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
4. Cán Bộ An Toàn Bảo Mật - VCBS

Thu thập và Phân tích yêu cầu người dùng; Xây dựng các trường hợp kiểm thử và thực hiện kiểm thử theo đúng tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng và tài liệu phân tích thiết kế; Hỗ trợ các phòng ban ... - [xem chi tiết]

Ngân Hàng TMCP An Bình (ABBANK)
5. Chuyên Viên/Nhân Viên Bảo Mật - Khối Công Nghệ Ngân Hàng (Hội Sở Hà Nội) - ABBANK

Xây dựng kiến trúc tổng thể và chi tiết kỹ thuật của các giải pháp về an ninh CNTT đảm bảo giải pháp đáp ứng tính khả thi công nghệ, năng lực của tổ chức, nhằm nâng cao an toàn bảo mật CNTT. Thực h ... - [xem chi tiết]

Flamingo Group
6. Chuyên Viên Bảo Mật Hệ Thống (System Security) - Flamingo Đại Lải

• Quản trị các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật như Firewall, Policy, IPS, Enpoint, WAF, Database Firewall….• Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin.• N ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
7. Nhân Viên An Ninh Bảo Mật Thông Tin (Junior Information Security) - DIGI-TEXX

Nghiên cứu các công nghệ bảo mật đưa ra giải pháp chủ động đảm bảo mức độ bảo mật cho cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ và cơ sở hạ tầng mạng của công tyQuản lý và vận hành hệ thống security: Patchin ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH DIGI-TEXX
8. Nhân Viên An Ninh Bảo Mật Thông Tin (Senior Information Security) - DIGI-TEXX

Nghiên cứu các công nghệ bảo mật đưa ra giải pháp và triển khai đảm bảo mức độ bảo mật cho cơ sở hạ tầng hệ thống máy chủ windown, Linux và cơ sở hạ tầng mạng, bảo mật của công tyNghiên cứu và tri ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Flamingo
9. Chuyên Viên Bảo Mật Hệ Thống (System Security) - Flamingo Group

• Quản trị các thiết bị, hệ thống, dịch vụ an ninh bảo mật như Firewall, Policy, IPS, Enpoint, WAF, Database Firewall….• Xây dựng các chính sách, qui trình, qui định, tài liệu về an toàn thông tin.• N ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
10. Chuyên Viên Bảo Mật Cấp Cao (Senior Executive Security) - RGF HR Vietnam

Provide technical direction in IT security to business operation and technical consultation in system development, new solution evaluations Communicate IT Security issues and propose any controls to - [xem chi tiết]

Chat