Tìm việc Tự Động Hóa tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (16 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Thủ Đức] Kỹ Sư Thiết Kế Máy Tự Động Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Long Khang
2. Nhân Viên Kỹ Thuật T&C Công Ty TNHH Công Nghệ Long Khang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [HCM] Trưởng Nhóm R&D Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ
4. Nhân Viên Đứng Máy CNC Công ty TNHH Xây Dựng & Quảng Cáo Kiến Trẻ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
5. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
6. Automation Engineer Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  14 - 45 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hella Việt Nam
7. Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm (Test Lab Engineer) Công Ty TNHH Hella Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  11 - 23 triệu VNĐ
Công ty Lazada Tech Hub
8. Senior Platform Automation QA Công ty Lazada Tech Hub
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
9. Chuyên Viên Thiết Kế Cơ Điện Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
10. Kỹ Sư Hệ Thống Điều Khiển Phân Tán (DCS Engineer) Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
11. Quản Lý Sản Phẩm (Product Manager (Power Tools)) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  17 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
12. Nhân Viên Marketing & Kỹ Thuật (Marketing & Technical Engineer (Cutting Tools) ) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 27 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bosch Việt Nam
13. Kỹ Sư Quá Trình Và Thiết Bị (Process And Equipment Engineer) Công ty TNHH Bosch Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
RGF HR Agent Vietnam
14. Kỹ Sư Cao Cấp (Senior Engineer) RGF HR Agent Vietnam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  13 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [Quận 9, HCM] Pe Engineer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
16. Tổ Trưởng Tự Động Hóa & Erp (Automation & Erp Supervisor) Công Ty TNHH Masan Nutri-Science (Proconco & Anco)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat