Tuyển dụng 1 việc làm Trưởng Phòng Đào Tạo tại Quảng Ninh trong tháng 01/2020

Khách sạn Novotel Hạ Long
1. Phụ Trách Đào Tạo Khách sạn Novotel Hạ Long
  • Địa điểm:
    Quảng Ninh
  • Thời hạn:
    25/01/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat