Tuyển dụng 4 việc làm Thư Ký Văn Phòng tại Bình Dương trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Thuận Phát
1. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
2. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty TNHH Thực phẩm LaCusina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
3. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam
4. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat