Tuyển dụng 12 việc làm Nhân Viên Văn Phòng tại Bình Dương trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH New Wide (Việt Nam)
1. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH New Wide (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kỹ Thuật In Ấn Yong Mei
2. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Kỹ Thuật In Ấn Yong Mei
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thuận Phát
3. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Thuận Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
4. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH Dược Phẩm Allomed
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quân Chí
5. Nhân Viên Nấu Ăn Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Quân Chí
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam
6. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Baiksan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Địa Ốc Hòa Phát
7. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Dịch Vụ Địa Ốc Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
8. Nhân Viên Văn Phòng Công Ty TNHH Cheng Loong Bình Dương Paper
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CHANTELLE Vietnam
9. Nhân Viên Văn Phòng Kho CHANTELLE Vietnam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
10. Nhân Viên Văn Phòng Kho Công Ty TNHH Điện Tử Ming Hao
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
11. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công ty Cổ phần Công nghệ Việt Á
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  12/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
12. Nhân Viên Hành Chính Văn Phòng Công Ty TNHH Nhựa Cây Trung Bộ Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat