Tuyển dụng 16 việc làm Trợ Lý tại Bình Dương trong tháng 12/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Bình Dương] Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Dương] Trợ Lý Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương...
 • Thời hạn:
  21/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
6. Trợ Lý Sản Xuất Công Ty CP Thực Phẩm Sun Do
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch vụ Kế toán và tư vấn thuế Win Win
7. Trợ Lý Kế Toán Công Ty TNHH Dịch vụ Kế toán và tư vấn thuế Win Win
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA
8. Trợ Lý Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM & NGK RITA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH II-VI Việt Nam
9. IT Support Công ty TNHH II-VI Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  03/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
10. Trợ Lý Thu Mua CÔNG TY TNHH EVER WIN VIET NAM
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dịch vụ Kế toán và tư vấn thuế Win Win
11. Trợ Lý Kiểm Toán (Audit Junior) Công Ty TNHH Dịch vụ Kế toán và tư vấn thuế Win Win
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
12. Trợ Lý Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Big Fun
13. Trợ Lý Quản Lý Khu Vui Chơi Công ty TNHH MTV Big Fun
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Hóa Chất S.G
14. Trợ Lý Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Hóa Chất S.G
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
15. Trợ Lý Phòng Kinh Doanh & Tiếp Thị CÔNG TY CỔ PHẦN SETIABECAMEX
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
16. Giám Sát Bảo Trì / Trợ Lý Quản Lý (Maintenance Supervisor/ Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 34 triệu VNĐ
Chat