Tuyển dụng 7 việc làm làm theo giờ tại Quảng Ninh trong tháng 04/2020

Valentine Hạ Long Hotel
1. Nhân Viên Lễ Tân Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
2. Nhân Viên Hành Lý Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
3. Phụ Trách Buồng, Giặt Là, Đồ Vải Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
4. Phụ Trách Nhà Hàng Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
5. Nhân Viên Nhà Hàng Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
6. Bếp Chính Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Valentine Hạ Long Hotel
7. Nhân Viên Bếp Valentine Hạ Long Hotel
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat