Tuyển dụng 73 việc làm product manager trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 73 việc làm product manager trong tháng 09/2019
BODYNITS CO.,LTD
1. Quản Lý Sản Xuất (Production Manager) BODYNITS CO.,LTD
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  20/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 30 triệu VNĐ
Công ty Theodore Alexander HCM
2. Giám Sát Sản Xuất (Production Manager) Công ty Theodore Alexander HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tara
3. Chuyên Viên Tiếp Thị Sản Phẩm (Product Marketing Executive) Công ty Cổ phần Tara
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
4. Quản Lý Sản Phẩm (Product Integrity Manager) Công Ty TNHH Gap International Sourcing (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Esoft Vietnam
5. Trưởng Nhóm Sản Xuất (Production Team Leader) Công ty TNHH Esoft Vietnam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  13/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Swiss Post Solutions
6. Project Manager Cum Product Owner Công ty TNHH Swiss Post Solutions
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NLINK VIỆT NAM
8. Product Marketing CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NLINK VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 22 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Giám Đốc Sản Phẩm (Senior Product Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rochdale Spears
10. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Vật Liệu (Production Material Planner) Công Ty TNHH Rochdale Spears
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
11. Senior Marketing Executive - Product Marketing Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank - Cardif
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ecomobi Á Châu
12. Product Owner (Senior Business Analyst) Công ty Cổ phần Ecomobi Á Châu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 34 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Taeyang Saigon
13. Giám Đốc Sản Xuất (Production Manager) Công Ty TNHH Taeyang Saigon
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Interflour Việt Nam
14. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH Interflour Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Easia Travel
15. Nhân Viên Điều Hành Sản Phẩm (Product Executive) Công ty Easia Travel
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  21/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
16. Trưởng Nhóm Sản Xuất (Production Team Leader) Công ty TNHH Avery Dennison Ris Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
17. Product Developer MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
18. Giám Đốc Sản Xuất ( Production Director ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  22/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bóng đèn Điện Quang
19. Tiếp Thị Sản Phẩm (Marketing Product) Công ty Cổ Phần Bóng đèn Điện Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bóng đèn Điện Quang
20. Chuyên Viên Product Marketing Công ty Cổ Phần Bóng đèn Điện Quang
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat