Tuyển dụng 3 việc làm Nhân Viên Thiết Kế Quảng Cáo tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 12/2019

Công Ty Cổ Phần May Vũng Tàu
1. Nhân Viên Thiết Kế Rập Công Ty Cổ Phần May Vũng Tàu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đông y Thanh Tuấn
2. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty TNHH Đông y Thanh Tuấn
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Hùng Vinh
3. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ Phần Hùng Vinh
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat