Tuyển dụng 19 việc làm Tiếng Anh tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Nhân Viên Phòng Phân Tích Kiểm Tra Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bà Rịa - Vũng Tàu] Nhân Viên Phòng Phân Tích Kiểm Tra Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Vũng Tàu] Nhân Viên Phòng Phân Tích Kiểm Tra Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Vũng Tàu] Nhân Viên Phòng Phân Tích Kiểm Tra Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  05/06/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bà Rịa] Nhân Viên Phòng Phân Tích Kiểm Tra Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
6. Quản Lý Dự Án ( Project Manager ) Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
7. Kỹ Sư Thiết Kế Cơ Khí Công Ty TNHH Gonzales Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  08/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Nha Khoa Hoa Sứ
8. Nhân Viên Lễ Tân Nha Khoa Hoa Sứ
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Cao Hotel
9. Bếp Trưởng Cao Hotel
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
10. Nhân Viên Hành Chính Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
11. Nhân Viên CNC Công Ty TNHH Fullxin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
12. Nhân Viên Tư Vấn Tuyển Sinh Trung tâm tiếng Anh ILA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Cai Mep International Co., Ltd
13. Kỹ Sư Phân Tích & Cải Tiến Kỹ Thuật (Technical Analysis & Improvement Engineer) Cai Mep International Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  28/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
14. Quản Lý Nhân Sự (HR Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
15. Nhân Viên Quản Lý Sản Phẩm (Production Control Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
16. Kỹ Sư Bảo Trì Điện (Electric Maintenance Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
17. Nhân Viên An Toàn (Safety Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Donghyup Industries
18. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Donghyup Industries
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
19. [ BR - Vung Tàu] Quản Lý Cửa Hàng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Chat