Tuyển dụng 12 việc làm Nhân Viên Kinh Doanh tại Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 01/2020

Khách Sạn P&T Vũng Tàu
1. Nhân Viên Kinh Doanh Khách Sạn P&T Vũng Tàu
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Romeliess Hotel
2. Kinh Doanh & Tiếp Thị Romeliess Hotel
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Vũng Tàu] Sales & Purchasing Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Vũng Tàu] Nhân Viên Kinh Doanh Kiêm Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
5. Nhân Viên Kinh Doanh Thuốc Thú Y - Thủy Sản Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Châu Thành
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
6. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sapporo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  26/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. [BRVT] Sales And Purchasing Staff Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
8. Nhân Viên Kinh Doanh Và Thu Mua Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
9. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Vietbank
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  04/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
10. Nhân Viên Sales Thị Trường Công Ty TNHH TM - DV Diên Khánh
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
11. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Gạch Men Ý Mỹ
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thế giới Kim Cương
12. Nhân Viên Bán Hàng Trang Sức Công ty TNHH Thế giới Kim Cương
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu...
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat