TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tuyển dụng 4 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Thái Nguyên trong tháng 04/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Tuyển dụng 4 việc làm Dự Án/Kế Hoạch tại Thái Nguyên trong tháng 04/2019
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
1. Trưởng Ban Quản Lý Dự Án - API

Lập và xây dựng kế hoạch thi công, biện pháp thi công, tổ chức và điều hành mọi hoạt động của BQLDA. Tham mưu cho BOD về lựa chọn phương án tổ chức điều hành dự án, thực hiện dự án Thực hiện và ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Châu Á Thái Bình Dương
2. Phó Ban Quản Lý Dự Án - API

Độc lập thực hiện hoặc phối hợp với PTGĐ phụ trách xây dựng trong thực hiện công tác xây dựng kế hoạch triển khai Dự án đảm bảo: Tiến độ, An Toàn, Chất lượng Quản lý các Nhà thầu thi công, TVGS th ... - [xem chi tiết]

Mirae Asset Finance Company (Viet Nam) Ltd.
3. Quản Lý Kinh Doanh Khu Vực Kênh Bán Hàng Trực Tiếp - MAFC

Quản lý 5~7 Giám sát KD. (1 Giám Sát quản lý nhóm/20~25 người) Giám sát lịch trình và hỗ trợ từng nhóm kinh doanh tại khu vực quản lý Nâng cao tinh thần đồng đội, động viên tinh thần làm việc và thúc ... - [xem chi tiết]

Chat