Tìm việc Làm Theo Giờ toàn thời gian tại Quảng Nam trong tháng 01/2020 (3 việc làm)

Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
2. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
3. Lao Động Phổ Thông Công ty CP Giấy Sài Gòn Miền Trung
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 12 triệu VNĐ
Chat