Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự (Công Ty Xây Dựng LB)

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 25 - 30 triệu VNĐ
Mô tả công việc

1. Tổ chức phòng Nhân sự:

· Lên kế hoạch, thiết kế cơ cấu tổ chức phòng nhân sự và các phòng ban khác của Công ty.

· Xây dựng, triển khai, cải tiến các tài liệu liên quan đến quản lý nguồn nhân lực, bao gồm: Nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, mô tả công việc chức danh, chính sách liên quan đến người lao động (quy định tiền lương, khen thưởng, phúc lợi…), quy định đánh giá nhân viên, quy trình tuyển dụng, quy trình đào tạo… đảm bảo tuân thủ pháp luật về lao động.

2. Tuyển dụng:

· Lập kế hoạch tuyển dụng và ngân sách tuyển dụng cho Công ty.

· Quản lý công tác tuyển dụng nhân viên của Công ty.

3. Đào tạo:

· Lên kế hoạch đào tạo và tổ chức các chương trình đào tạo, quản lý theo dõi các chương trình đào tạo cho nhân viên.

4. Quản lý thành tích, đánh giá hoạt động:

· Hoạch định kế hoạch làm việc, chương trình, dự án hành động của bộ phận, triển khai thực hiện kế hoạch đã đề ra.

· Xây dựng bảng thước đo và đánh giá hiệu quả công việc (KPI) của bộ phận. Phối hợp và hỗ trợ Giám đốc bộ phận các phòng ban kiểm tra và hoàn tất KPI của tất cả phòng ban trong Công ty.

5. Chế độ và chính sách và quản trị nhân sự:

· Đề xuất phương án, xây dựng chế độ chính sách, phúc lợi cho nhân viên Công ty.

· Tổ chức, xây dựng và quản lý việc tính lương, thưởng của Công ty.

· Quản lý hồ sơ nhân viên và hợp đồng lao động với nhân viên.

· Giải quyết các vấn đề khiếu nại, kỷ luật nhân viên trong Công ty.

· Giám sát xây dựng các chương trình, biện pháp hòa nhập và theo dõi quá trình hòa nhập của nhân viên, hỗ trợ nhân viên khi cần thiết.

· Xây dựng và triển khai hệ thống kế hoạch, hệ thống báo cáo, hệ thống lưu trữ thông tin nhân sự nội bộ.

· Thiết lập cơ chế hội, họp, trao đổi thông tin nội bộ.

· Tham gia góp ý, phản biện về các vấn đề liên quan đến nhân sự với Ban Giám Đốc.

· Tổ chức xây dựng, cải tiến và kiểm soát tuân thủ hệ thống tài liệu quản lý nhân sự Công ty.

6. Lĩnh vực hành chánh:

· Xây dựng các thủ tục về quản trị hành chánh văn phòng.

· Lập kế hoạch, đề xuất, tổ chức thực hiện trang bị đồng phục, đồ bảo hộ lao động, văn phòng phẩm, các trang thiết bị cho nhân viên. Theo dõi việc cấp phát và sử dụng.

· Phối hợp bộ phận mua sắm để triển khai, tổ chức việc mua sắm công cụ, dụng cụ, máy móc, trang thiết bị… cho Công ty.

· Theo dõi và quản lý tài sản của Công ty: máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ.

· Nghiên cứu và nắm vững quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Hành chính của công ty, đảm bảo cho hoạt động của Công ty phù hợp pháp luật.

· Hướng dẫn, giám sát nhân viên hành chánh thực hiện công việc.

· Quản lý các thủ tục hành chính liên quan đến địa điểm kinh doanh.

· Thiết lâp và quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ, văn bản của Công ty.

· Sắp xếp và hỗ trợ nhân viên trong các chuyến công tác xa, các nhân viên làm việc ngoài tỉnh, thành phố, làm việc tại các địa điểm công trường, dự án của Công ty.

· Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động trong Công ty. Giám sát quản lý công tác an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh trong Công ty.

· Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Giám đốc.

· Quan hệ giao dịch với các cơ quan chính quyền (sở, ban ngành,…) và đối tác ngoài có liên quan đến lĩnh vực phụ trách

Yêu cầu công việc

1.     Năng lực chuyên môn:

·       Tốt nghiệp Đại học hoặc sau đại học, ưu tiên chuyên ngành Luật, quản trị kinh doanh, quản trị nguồn nhân lực.

2.     Yêu cầu kinh nghiệm:

·       Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm trong lĩnh vực xây dựng.

·       Ngoại ngữ: ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng anh.

·       Tin học: sử dụng thành thạo tin học văn phòng, các phần mềm liên quan đến chuyên môn.

3.     Năng lực quản lý:

·       Năng lực thiết lập mục tiêu, hoạch định, tổ chức, lãnh đạo, kiểm soát; ra quyết định, quản lý con người, quản lý ngân sách tốt.

4.     Kỹ năng yêu cầu:

·       Năng động, giao tiếp tốt. Cẩn thận, quyết đoán, trung thực, nhiệt huyết với công việc.

·       Thể hiện rõ tính cam kết (luôn giữ lời hứa), tính công bằng (không thiên vị), tính tôn trọng (lắng nghe cùng phát triển).

·       Khả năng hoạch định chiến lược về nguồn nhân lực; phỏng vấn, đánh giá nhân sự; đàm phán, thuyết trình và giao tiếp tốt.

·       Có đạo đức nghề nghiệp trong sáng, không tư lợi.

Quyền lợi được hưởng

- Du Lịch

- Phụ cấp

- Thưởng

- Chăm sóc sức khỏe

- Tăng lương

- Công tác phí

- Chế độ nghỉ phép

Địa điểm làm việc

44 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

3 - 5 năm

Chat