TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 26 việc làm với ngành nghề Python

Quodisys
11. Senior Back-End Developer - Quodisys

Xác định, trao đổi và khắc phục các vấn đề và những đề xuất những thách thức sáng tạo liên quan đến các dự án về web cũng như các ứng dụng phức tạp. Hiểu và thực hiện theo đúng các hướng dẫn cũng như quy trình cụ thể của mỗi dự án theo từng giai đoạn cụ - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
12. SysAdmin/DevOps - VNDIRECT

Design, architect and develop fully automated, central build & deploy system. Develop and implement our extensive monitoring system. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
13. Data Engineer - VNDIRECT

Design the architecture and implement the data processing pipeline for VNDIRECT data analytics system. Collect, process, store and analyse our ever-growing customer and financial data. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
14. Technical Support - LARION Computing

Monitor the production environment across various function on our data pipeline, work to identify and troubleshoot issues, and apply fixes. Administrate user access to data, perform audits and track usage. Work with end consumer and other users to address their questions regarding datasets - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
15. Data Engineer - LARION Computing

Responsible for building and maintaining the data systems Gather requirements, architect, and design extremely large-scale distributed data systems Develop software systems and (micro-)services in Java and Python - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
16. Python Developer - LARION Computing

Implement the operation and development work of a proprietary platform that we own called Websim (https://websim.worldquantchallenge.com/en/cms/wqc/websim/) Full stack python developer, experienced in working in AWS environment must have working experience with ElasticSearch, Logstash, and SQS - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Tư Vấn và Phát Triển Phần Mềm LARION
17. Python Team Lead - LARION Computing

Organize the effort and be guide the technical effort. To develop excellent solutions for our client To mentor and build up a strong team. - [xem chi tiết]

PMAX Agency
18. Data Scientist - PMAX

Work with stakeholders throughout the organization to identify opportunities for leveraging company data to drive business solutions.Mine and analyze data from company databases to drive optimization and improvement of product development, marketing techniques and business strategies.Assess the effectiveness and a ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
19. AI Developer - Reeracoen Vietnam

Nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo AI (Artificial Intelligence) và công nghệ mới phục vụ cho công việc Phát triển phần mềm theo yêu cầu từ trụ sở chính tại Nhật Phát triển phần mềm công nghệ y học bằng cách sử dụng AI (hệ lập trình Python và Ruby) - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Alo360.com
20. Openerp Developer - Alo360

• Lập trình module, thiết kế báo cáo OpenERP. • Triển khai các module, nghiệp vụ mới cho OpenERP theo nhu cầu của công ty • Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng OpenERP - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề