TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 49 việc làm với ngành nghề iOS

NEXTTECH GROUP OF TECHNOPRENEURS
61. [HCM -Teky] Giám Đốc Kỹ Thuật - NEXTTECH

● Lập kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ nhân sự công nghệ ● Lập kế hoạch triển khai phát triển hệ thống hạ tầng công nghệ ● Duy trì hệ thống thông tin, hệ thống công nghệ và liên tục phát triển đổi mới công nghệ. ● Phân tích hệ thống và tối ưu hạ tầng công nghệ ● Chịu trách nhiệm về hệ thống bảo mật thông ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Techbase Việt Nam
62. Mobile Apps Developers - Techbase Vietnam

Design, develop, test, integrate and maintain a variety of our native mobile applications for interesting domains such as e-commerce, social network, video streaming … - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Magenest
63. iOS App Developer - Magenest

Analyze and optimize code for efficiency and performance. Help maintain code quality, organization, and automatization - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Mecury Studio & Technology
64. Unity Game Developer - Mecury Studio

Build and develop game products such casio game, slot game…Communicate with other team members to establish effective pipeline and integrate media assetsDesign, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code.Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications.Other tasks a ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Sàn Giao Dịch - TMĐT 3Sshopping
65. Lập Trình Mobile & Desktop - 3Sshopping

Lập trình các ứng dụng cho Smartphone ( iOS và Android ) Phân tích thiết kế hệ thống, CSDL, triển khai hoàn thiện ứng dụng hoàn chỉnh Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án. Tham gia vào các dự án lớn mà công ty sẽ hợp tác với các đối tác là các công ty, tổ chức lớn trong nước và thế giới Tham g ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Sàn Giao Dịch - TMĐT 3Sshopping
66. Lập Trình Mobile & Desktop - 3Sshopping

Lập trình các ứng dụng cho Smartphone ( iOS và Android ) Phân tích thiết kế hệ thống, CSDL, triển khai hoàn thiện ứng dụng hoàn chỉnh Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án. Tham gia vào các dự án lớn mà công ty sẽ hợp tác với các đối tác là các công ty, tổ chức lớn trong nước và thế giới Tham g ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
67. iOS & Android Team Leader - Reeracoen Vietnam

Leading a mobile application development team (4~5 Android & iOS developers) to ensure about quality, deadline, operation’s efficiency as well as to train, coach, support, evaluate self-members in terms of technical skills and soft skills. - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề