TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 39 việc làm với ngành nghề Android

Công Ty Cổ Phần HBB Solutions
41. Thực Tập Sinh Android - HBB Solutions

Tham gia nghiên cứu công nghệ phát triển ứng dụng mobile Tham gia vào các dự án phát triển ứng dựng mobile của công ty - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Magenest
42. Android App Developer - Magenest

Analyze and optimize code for efficiency and performance. Help maintain code quality, organization, and automatization - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Phần Mềm Tower Hà Nội
43. Nhân Viên Kiểm Thử Phần Mềm ( Tester) - ToHsoft

Thực hiện kiểm thử phần mềm ứng dụng mobile (android, ios) Viết tài liệu kịch bản kiểm thử và thực hiện kiểm thử. Thực hiện viết wireframe cho ứng dụng ( Kỹ năng này sẽ được Công ty đào tạo). Tham gia dự án theo quy tình phát triển ứng dụng của Công ty. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Mecury Studio & Technology
44. Unity Game Developer - Mecury Studio

Build and develop game products such casio game, slot game…Communicate with other team members to establish effective pipeline and integrate media assetsDesign, build, and maintain efficient, reusable, and reliable code.Ensure the best possible performance, quality, and responsiveness of applications.Other tasks a ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Sàn Giao Dịch - TMĐT 3Sshopping
45. Lập Trình Mobile & Desktop - 3Sshopping

Lập trình các ứng dụng cho Smartphone ( iOS và Android ) Phân tích thiết kế hệ thống, CSDL, triển khai hoàn thiện ứng dụng hoàn chỉnh Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án. Tham gia vào các dự án lớn mà công ty sẽ hợp tác với các đối tác là các công ty, tổ chức lớn trong nước và thế giới Tham g ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Sàn Giao Dịch - TMĐT 3Sshopping
46. Lập Trình Mobile & Desktop - 3Sshopping

Lập trình các ứng dụng cho Smartphone ( iOS và Android ) Phân tích thiết kế hệ thống, CSDL, triển khai hoàn thiện ứng dụng hoàn chỉnh Nghiên cứu các công nghệ mới theo yêu cầu của từng dự án. Tham gia vào các dự án lớn mà công ty sẽ hợp tác với các đối tác là các công ty, tổ chức lớn trong nước và thế giới Tham g ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
47. iOS & Android Team Leader - Reeracoen Vietnam

Leading a mobile application development team (4~5 Android & iOS developers) to ensure about quality, deadline, operation’s efficiency as well as to train, coach, support, evaluate self-members in terms of technical skills and soft skills. - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề