Tuyển dụng 498 việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 498 việc làm trưởng phòng hành chính nhân sự trong tháng 06/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
1. Trưởng Phòng HCNS CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LONG
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Phúc Sinh
2. Phó Phòng HCNS Công ty CP Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  25 - 30 triệu VNĐ
Công ty CP Phúc Sinh
3. Trưởng Phòng Hành Chánh Nhân Sự Công ty CP Phúc Sinh
 • Địa điểm:
  Sơn La
 • Thời hạn:
  18/07/2019
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. HR - Ga Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/07/2019
 • Mức lương:
  25 - 35 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Videc
5. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Videc
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH THUẬN PHÁT
6. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH THUẬN PHÁT
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  06/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
7. Phụ Trách Nhân Sự Công ty Cổ phần Đầu tư TDI
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. [Đồng Nai] Trưởng Phòng Hành Chính (Office Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (HR - GA Manager) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
10. Trưởng Phòng HCNS KizCiti - Thành phố Hướng nghiệp
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/08/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Innotek
12. Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công ty Cổ phần Innotek
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  24/06/2019
 • Mức lương:
  15 - 25 triệu VNĐ
Khách sạn Như Minh
14. Trưởng Phòng Nhân Sự Khách sạn Như Minh
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME
15. Trưởng Phòng Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EMIME
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
16. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH Nhựa Đạt Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM&DV Thiên Nam Hòa
17. Trưởng Bộ Phận Hành Chính Nhân Sự Công ty TNHH TM&DV Thiên Nam Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
18. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự (HR - Admin Manager) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Xuân Hương
19. Trường Phòng Nhân Sự Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Xuân Hương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Quang và Mỹ nghệ Xuất khẩu
20. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Quang và Mỹ nghệ Xuất khẩu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat