Tuyển dụng 5 việc làm Nhân Viên Chế Độ Chính Sách trong tháng 11/2019

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Quận 9] Nhân Viên C&B (C&B Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Quận 9] Chuyên Viên C&B Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
3. Nhân Viên Chính Sách Liên Hiệp HTX Thương Mại TP. Hồ Chí Minh (Sài Gòn Co.Op)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Woodsland
4. Nhân Viên Trách Nhiệm Xã Hội Công ty CP Woodsland
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Trung Tâm Điện Máy và Nội Thất Thiên Hòa
5. Nhân Viên Chế Độ Chính Sách Trung Tâm Điện Máy và Nội Thất Thiên Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat