Tuyển dụng 6 việc làm Tiếng Nhật tại Khánh Hòa trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cam Ranh, Khánh Hòa] Quản Đốc Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Cam Ranh] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Khánh Hòa] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Khánh Hòa] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. [Bình Định] Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Cam Ranh, Khánh Hòa] Quản Đốc Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat