Tuyển dụng 12 việc làm Tiếng Anh tại Khánh Hòa trong tháng 04/2020

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Cam Ranh, Khánh Hòa] Quản Đốc Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  09/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Cam Ranh] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. [Khánh Hòa] Quản Lý Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
4. Quản Lý Sky Bar Royal Beach Boton Blue Hotel & Spa
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
5. [Khánh Hòa]Chuyên Viên Tư Vấn Lĩnh Vực Đầu Tư Định Cư Quốc Tế Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bắc Sơn
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa...
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Tổng công ty Khánh Việt
6. Nhân Viên Bán Hàng Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Khánh Việt
7. Nhân Viên Kinh Doanh Tổng công ty Khánh Việt
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Navy Hotel Cam Ranh
8. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Navy Hotel Cam Ranh
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Moonmilk
9. Thu Ngân Công ty TNHH Moonmilk
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
10. Nhân Viên Lễ Tân Khu Nghỉ Mát Mia Nha Trang
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Hải Vương Group
11. Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế Hải Vương Group
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Cam Ranh, Khánh Hòa] Quản Đốc Nhà Máy Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  20/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat