Tuyển dụng 5 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh tại Vĩnh Phúc trong tháng 04/2020

Công Ty TNHH Nedec Việt Nam
1. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Nedec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
2. [Vĩnh Phúc] Giáo Viên Ngữ Pháp Tiếng Anh Công ty Cổ phần Anh ngữ Apax
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
3. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Young Poong Electronicsvina
4. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Young Poong Electronicsvina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH May Mặc Việt Thiên
5. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH May Mặc Việt Thiên
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat