Tuyển dụng 201 việc làm Phiên Dịch Tiếng Anh trong tháng 11/2019

Language Academy Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa
1. Giảng Viên Tiếng Hàn Hoặc Tiếng Anh Language Academy Trường ĐH Hồng Đức - Thanh Hóa
 • Địa điểm:
  Thanh Hóa
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
2. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Gốm Sứ Kim Trúc
3. Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Gốm Sứ Kim Trúc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
4. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Gang Thép Hoa Phong Trung Quốc
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Sportech Garment
5. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Sportech Garment
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
6. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
7. Phiên dịch Tiếng Nhật Công ty CP Xây lắp và Bảo dưỡng Cơ điện VNK
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
8. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  22 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Thông Dịch Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH GMG Việt Nam
11. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH GMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  14 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Quản lý Công trình Quốc tế Xây dựng Duệ Thần
12. Phiên Dịch/ Thực Tập Tiếng Trung Công ty TNHH Quản lý Công trình Quốc tế Xây dựng Duệ Thần
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/12/2019
 • Mức lương:
  3 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
13. Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH BBQ VIệt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước...
 • Thời hạn:
  07/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty AMVN Language Solutions
15. Biên Dịch Tiếng Anh Công ty AMVN Language Solutions
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC
16. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần quản lý quỹ AIC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
17. Phiên Dịch Tiếng Trung Quốc Công ty Cổ phần Ứng dụng và Chuyển giao Công nghệ Xây dựng
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Manpower Việt Nam
18. Phiên Dịch Viên Tiếng Trung Công ty TNHH Manpower Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
19. Phiên Dịch Viên Tiếng Trung CÔNG TY TNHH SAMJU VINA
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Chat