Tuyển dụng 45 việc làm phiên dịch tiếng anh trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 45 việc làm phiên dịch tiếng anh trong tháng 07/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh - Tiếng Nhật Mảng IT Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
4. [Long An] Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thái Sơn S.P
5. Thư Ký Tiếng Anh Ngành May Công ty TNHH Thái Sơn S.P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Long An] Thông Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Phiên Dịch Tiếng Anh (English Interpreter) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hana Kim Bách Nguyên
9. NHÂN VIÊN TRỢ LÝ, THƯ KÝ, PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH Công Ty Tnhh Thương Mại Dịch Vụ Hana Kim Bách Nguyên
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thái Sơn S.P
10. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh (Ngành May) Công ty TNHH Thái Sơn S.P
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Hệ thống giáo dục Edufit
11. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Hệ thống giáo dục Edufit
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Long Hậu, Long An] Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  08/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. [Long An] Phiên Dịch Tiếng Anh (English Translator - Interpreter) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Long An] Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Long An
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH BIZZI ENGLISH VIỆT NAM
15. Giảng Viên Dạy Tiếng Anh CÔNG TY TNHH BIZZI ENGLISH VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 30 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
16. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dinco
17. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty Cổ phần Dinco
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  12/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Ld Beautiful Saigon
18. Phiên Dịch Viên Tiếng Anh Công Ty TNHH Ld Beautiful Saigon
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
19. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Anh Công Ty TNHH Việt Nam Toyo Denso
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  19/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Lilama 7
20. Cử Nhân Tiếng Anh Công ty CP Lilama 7
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  03/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat