Tuyển dụng 7 việc làm Phiên Dịch Tiếng Nhật tại Vĩnh Phúc trong tháng 03/2020

Công Ty TNHH Nedec Việt Nam
1. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Nedec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
2. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công Ty TNHH Cammsys Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Young Poong Electronicsvina
3. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Hàn Young Poong Electronicsvina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH May Mặc Việt Thiên
4. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty TNHH May Mặc Việt Thiên
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Young Poong Electronicsvina
5. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Young Poong Electronicsvina
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
6. Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần AMORIS
7. Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat