Tuyển dụng 13 việc làm Giám Đốc Sản Xuất tại Hưng Yên trong tháng 01/2020

MegaCEO Group
1. Giám Đốc Nhà Máy MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 45 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
2. Nhân Viên Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
3. Nhân Viên Bộ Phận Sản Xuất Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
4. Trưởng Chuyền Sản Xuất Công ty TNHH Shindengen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
5. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
6. Trưởng Nhóm Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
7. Nhân Viên Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công Ty TNHH Musashi Auto Parts Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
8. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
9. Trợ Lý Giám Đốc Công ty CP may Minh Anh Khoái Châu
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
10. Trưởng Chuyền Sản Xuất SMT MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
11. Kỹ Sư Sản Xuất (Production Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Canon Việt Nam
12. Nhân Viên Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty Canon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
13. Quản Đốc Sản Xuất MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  27/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 26 triệu VNĐ
Chat